Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu Marek Wiśniewski 22564
Kierunki kształcenia Marzena Ciepłuch 20484
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 19400
Kierownictwo Szkoły Marzena Ciepłuch 17957
Statut Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy Marzena Ciepłuch 17122
Rada Pedagogiczna Marzena Ciepłuch 16056
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Marek Wiśniewski 15372
Działalność pozalekcyjna Marzena Ciepłuch 14822
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 14138
Informacja dla słabosłyszących Administrator 577
Polityka prywatności Administrator 406
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 292
Schemat organizacyjny Marzena Ciepłuch 222
Wykaz kontroli Marzena Ciepłuch 189
Rada Szkoły Marzena Ciepłuch 181