Search:
Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu


Zespół Szkół Morskich

im. Polskich Rybaków i Marynarzy.


78-100 Kołobrzeg
ul.Arciszewskiego 21

telefon: /94/ 351 80 82
tel/fax:: /94/ 351 71 05

e-mail: zsmor@kolobrzeg.powiat.pl

http://www.zsmor.pl/