Statystyki


Title Author View Count
Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu Marek Wiśniewski 22000
Kierunki kształcenia Marzena Ciepłuch 20446
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 19142
Kierownictwo Szkoły Marzena Ciepłuch 17899
Statut Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy Marzena Ciepłuch 17080
Rada Pedagogiczna Marzena Ciepłuch 16024
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Marzena Ciepłuch 15079
Działalność pozalekcyjna Marzena Ciepłuch 14794
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marek Wiśniewski 14032
Informacja dla słabosłyszących Administrator 565
Polityka prywatności Administrator 396
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 264
Schemat organizacyjny Marzena Ciepłuch 194
Wykaz kontroli Marzena Ciepłuch 158
Samorząd Uczniowski Marzena Ciepłuch 150